• Hỗ trợ trực tuyến
  • yahoo
  • 04.3391.0203
    0914376499
  • Quảng cáo
  • Tuyển dụng
  • Thông thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (có khả năng diễn họa bằng tay là một lợi thế). Có khả năng sáng tạo, đề cao ý tưởng sáng tạo cá nhân độc đáo. Nhiệt huyết với công việc. Có kinh nghiệm về nội thất + kiến trúc cổ là một lợi thế